Të dhënat e Këshillit Botëror të arit, bazës më të saktë të informatave për rezervat e arit sipas vendeve, për kuartalin e dytë të këtij viti, tregojnë se pas Serbisë,